Echipa: Ch. Mihaela Branescu – Director Stiintific

Ch. Mihaela Branescu

Director Stiintific

e-mail: office[@]delosmedica[.]ro

Studii:                                                                                                                                                                                                     miha

Chimist

Doctor in Chimie Analitica

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Chimie

Teza de doctorat intitulata: “Evaluarea stabilitatii si a reconversiei in validarea metodelor bioanalitice” abordează un subiect de actualitate într-un domeniu controversat și pe larg discutat cu privire la dezvoltarea și validarea metodelor bioanalitice, punand accent pe studiile de biodisponibilitate si/sau bioechivalenta a substantelor active in diferite formulari farmaceutice.

Experienta profesionala:

Experienta profesionala atat in cercetarea produselor medicamentoase (pentru uz uman si veterinar), cat si in domeniul studiilor clinice.

1.Cercetarea produselor medicamentoase (pentru uz uman si veterinar):

Responsabila pentru toate activitatile legate de desfășurarea cercetarii farmaceutice a produselor medicamentoase, în conformitate cu standardele și procedurile de reglementare aplicabile.

Asigurarea de suport stiintific pentru Departamentul de Cercetare și Dezvoltare, pentru Departamentul de Control al Calității, dar si pentru Departamentul de Asigurare a Calității;

 

Validarea metodelor de analiză folosind tehnica cromatografie de lichide de inalta performanta HPLC cu detectare DAD, dozarea de compuși activi și detectarea si/sau cuantificarea de impurități inrudite chimic. Procesarea probelor folosind ca tehnici de separare: extracția, precipitarea,testele de dizolvare, analiza UV.
Pregătirea și prelucrarea probelor în conformitate cu procedurile standard de operare și a cerințelor impuse pentru un laborator acreditat GMP;

Dezvoltarea produselor farmaceutice-faze timpurii ale studiilor clinice (in conformitate cu reglementarile GCP) – Studii de bioechivalenta/biodisponibilitate

Separarea si identificarea compusilor activi in amestecuri complexe prin folosirea unei tehnici sensibile de  cromatografie de lichide de inalta performanta HPLC cuplata cu spectrometrie de masa pentru o purificare directa si rapida.

2. Domeniul studiilor clinice

Experiență în realizarea și supravegherea proiectelor de cercetare clinica legate de dezvoltarea de noi produse medicamentoase;

Experiență in realizarea și supravegherea programelor de audit în domeniul cercetarii clinice, atat prin pregatirea documentatiei necesare, dar mai ales prin participarea directa la astfel de intalniri.

Altele:

Publicatii nationale si internationale in reviste cotate ISI.

Experienta in implementarea si dezvoltarea de proiecte de cercetare nationale/proiecte ce au fost parte integranta din cercetarea Uniunii Europene.