COLISTIN 10% PREMIX

Premixuri Medicamentate

COLISTIN 10% PREMIX

colistin sulfat, 100 mg /gram, premix pentru furaje medicamentate pentru porcine şi păsări.

1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE
SC DELOS IMPEX ’96 SRL, Str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 81, Otopeni, jud. Ilfov
Tel: 0372.714.433, Fax: 0372.871.445.

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR
COLISTIN 10% PREMIX, colistin sulfat, 100 mg/gram, premix pentru furaje medicamentate pentru porcine şi păsări.

3. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE
Colistin 10% premix este o pulbere de culoare albă ce conţine per 1 gram:
Colistin sulfat ……………….………….……….…..……………… 100 mg (minimum 19500 UI/mg)
Excipient (amidon din porumb) qs.ad. .…………………………….. 1 g

4. INDICAŢII
La porcine şi păsări, produsul acţionează bactericid, asupra majorităţii bacteriilor Gram negative (Salmonella, Pasteurella, Escherichia coli, Bordetella, Klebsiella, Enterobacter, Shigella etc.). Unele tulpini de Proteus spp. nu sunt sensibile.
Se absoarbe foarte greu de la nivelul tractusului gastrointestinal şi de aceea se utilizează pentru acţiunea bactericidă pe care o exercită asupra bacteriilor care se dezvoltă la acest nivel.

5. CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la polimixine.

6. REACŢII ADVERSE
Nu sunt.

7. SPECII ŢINTĂ
Porcine, păsări.

8. DOZE, MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE
La porcine: se administrează per os, în doză de 12-14 mg Colistin 10%-premix/kg greutate vie, timp de 3-5 zile consecutive.
La purcei până la vârsta de 70 zile: se administrează 240g Colistin 10%-premix la 1000 kg furaj, timp de 3-5 zile consecutive.
La porci peste vârsta de 70 zile: se administrează 200g Colistin 10%-premix la 1000 kg furaj, timp de 3-5 zile consecutive.
La păsări: se administrează per os, în doză de 10-12 mg Colistin 10 %-premix/Kg greutate vie, timp de 3-5 zile consecutive.
La pui până la vârsta de 14 zile: se administrează 240g Colistin 20%-premix la 1000 kg furaj, timp de 3-5 zile consecutive.
La pui peste vârsta de 14 zile şi păsări adulte: se administrează 200g Colistin 10%-premix la 1000 kg furaj, timp de 3-5 zile consecutive.
Ingestia de furaj este dependentă de condiţiile clinice ale animalelor. De aceea, pentru a obţine dozajul corect, concentraţia în furaj va trebui ajustată.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Este recomandat ca tratamentele să se iniţieze după efectuarea antibiogramei. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ţintă.
Pe toată durata tratamentului, animalele trebuie să manânce numai furaj medicamentat.

10. TIMP DE AŞTEPTARE
Pentru carne: 2 zile de la ultima administrare.
Pentru ouă: 1 zi.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
A se păstra în ambalajul original, la temperaturi cuprinse între 15–25oC, ferit de umiditate şi lumina solară directă.
După deschiderea ambalajului, produsul se va folosi integral.
Furajul medicamentat preparat cu Colistin 10% premix are o valabilitate de 3 luni de la data realizării amestecului.
A nu se folosi după data de expirare menţionată pe etichetă.

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la polimixine sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul.
Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi măştilor de protecţie pentru praf.
În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Pentru protecţia mediului, produsul nu trebuie aruncat în ape reziduale sau în resturile menajere ci în locuri special amenajate. Orice produs farmaceutic veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Animalele tratate se vor menţine în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecţiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

14. DATA ULTIMEI APROBĂRI A PROSPECTULUI

15. ALTE INFORMAŢII
Prezentare: Pungi PET cu inserţie de aluminiu, termosudate, ce conţin 10g, 25g, 50g, 100g, 500g, 1000g, 5kg, 10kg şi saci PET cu inserţie de aluminiu a 25kg, 50kg.
Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaje să fie comercializate.
Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.